Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013

 Kính gửi quý thầy cô tổ trưởng!
Thực hiện kế họach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013 như sau: 
  - Nội dung 1 và 2 là phần bắt buộc học giống nhau.   
  - Nội dung 3: Các thầy cô xem TT30 để chọn 3 mô đun bồi dưỡng cho tổ của mình, thống nhất để giáo viên trong tổ biết. Nếu chưa đủ 60 tiết thì đề nghị giáo viên sẽ tự chọn các môđun khác cho đủ số tiết quy định. 
 Giáo viên nộp kế họach cá nhân về tổ trưởng trước ngày 05/02/2013, tổ trưởng tập hợp kế họach cá nhân của giáo viên- làm kế họach Tổ. Sau đó gửi tòan bộ kế họach Tổ và kế họach cá nhân (đóng gói lại) về địa chỉ email của Cô Trang (hiệu phó) trước ngày 10/02/2013 để kịp tổng hợp gửi về Sở. 
Trân trọng cảm ơn quý thầy cô!
Xem các văn bản đính kèm